Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metelik

27 Eylül 2019

      Bir zamanlar on para değerindeki metal para. Eski Yunanca metallikos (metalle ilgili, metal olan) kelimesinden kaynaklanmaktadır. Eski Yunanca métallon (=maden ocağı; bakır, gümüş, altın gibi madenler), bugün kullandığımız metal sözcüğüne yol açmıştır. Aynı dilde metallao (=incelemek, soruşturmak, araştırma), metalleio (=maden aramak için kazı yapmak) ve metallagi (=değiş tokuş, takas, trampa) sözleri bilinmektedir.

    Eski Yunanca métallon, Latincede metallum ve Fransızcada métal şekliyle günümüze gelmiştir. Türkçede kullanılan metal sözcüğü Batı Dillerindeki metal şeklinden gelmiş olmalıdır. İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Romence metal; Çağdaş Yunanca métallo, Rusça ve Tacikçe metall ve Ermenice metağ şeklinde bilinmektedir.  

    Metalik şekli de Batı Dillerinde yaygındır. Yunanca metallikos, Latince metallicum, Fransızca métallique, İngilizce metallic başlıca örneklerdir.