Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meteoroloji

21 Mart 2020

     Atmosferi ve atmosferde oluşan her türden hareketliliği inceleyen fizik dalı. Eski Yunanca meteorologia (= gökyüzündeki nesneleri ve olayları inceleme) sözünden bugüne gelmiştir. Eski Yunanca metá (=öte, sonra) ve oros (=yükselti, yükseklik) sözcüklerine dayanılarak meteoros (=en yüksek, gökyüzü) denilmiştir. Coğrafya biliminde meteor, ‘göktaşı’nı ifade etmektedir.  Bu gök taşları atmosfere girdiklerinde ışıklı bir çizgi halinde görünürler. Bu nedenle akan yıldız (=meteorit) diye de bilinirler. Almanca Meteor, Fransızca météores, İngilizce meteor şekliyle dile getirilmektedirler. Meteorolog, meteoroloji alanıyla ilgilenen veya uğraşan meslek insanıdır. Batı Dillerinde meteoroloji benzeri sözler telaffuz edilirken eskiler bu bilgi dalına ilm-i alâim-i cev diyorlardı. Meteoroloji de kendi içinde bir kısım dallara ayrılmaktadır. Fransızca météorologie, İngilizce meteorology, Almanca Meteorologie şeklinde yazılmaktadır.