Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metot

26 Haziran 2023

     Belirli bir konuda sonuca ulaşmak için izlenen yol, yöntem, usul. Fransızca méthode (method: ‘yöntem; yol yordam’) sözünden. Eski Yunanca méthodos (=yöntemli inceleme; gidiş yolu) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Eski Yunanca méta (=sonra, ötesinde arkasında) ve ʰodós (=yol, yürüyüş, gidiş) sözcüklerinden türetilmiştir.