Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metres

30 Kasım 2021

     Evli erkekle yaşayan kadın. Fransızca maîtresse (metres: ‘nikâhsız kadın’) sözünden. Aynı dildeki maîtriser (=tutmak, zaptetmek) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce mistress (=evin hanımı, kadın öğretmen) sözüyle ilişkilidir. Fransızcada maître ve maîtresse sözleri ‘efendi, sahip, yönetici, ileri gelen; öğretmen, üstat, avukat’ vb. karşılıklarda da kullanılmaktadır. XIII. yüzyılda Fransızcada ‘kadın öğretmen, mürebbiye, manastırlarda acemilerin denetçisi’ karşılığındaydı. Latince magister (=efendi, sahip, amir; öğretmen) sözüne dayanmaktadır. İngilizce mistress, Yunanca maitrésa, İrlandaca máistreás, Katalanca mestressa, Hollandaca meesteres şekliyle ifade ediliyor. İtalyancada maestra (=maharetli kadın) sözü telaffuz edilmektedir.