Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mey

4 Şubat 2022

     MEY (I)    Şarap. Farsça mey (=şarap, bade) sözcüğünden.

   MEY (II)    Halk müziğinde kullanılan ağzı yassı ve üflemeli bir müzik aleti. Farsça ney sözünden dönüşmüştür. Pehlevice nāy (=zurna, flüt; tüp) kelimesinden Farsçaya aktarılmıştır. Bkz. Ney.