Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meydan

28 Kasım 2021

     Alan, açık alan, orta yer, geniş alan. Farsça ve Kürtçe meydan sözünden Arapçaya geçmiştir. Bu kelimedeki -dan son eki bu dillere aittir. Pehlevice mayan (=orta, ara, orta yer) kelimesiyle bağlantılıdır. İrani bir dil olan Tacikçede meydon şekli telaffuz ediliyor. Türkçeye yakın dillere de Farsça veya Kürtçeden intikal etmiştir. Türkmence meydān, Uygurca ve Tatarca mäydan, Kırgızca maydan, Azerice meydan, Özbekçe mäydàn, Başkırtça mayzan.