Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mezun

18 Ağustos 2021

     Herhangi bir okuldaki eğitimini tamamlayıp diploma almış (kimse), bir işle yetkili kılınmış olan. Arapça me’ẕūn (=izinli, izin almış) sözünden aktarılmıştır. Arapça iẕn (=izin, müsaade)  kelimesinden türetilmiştir. Kürtçe ve Azerice me’zun. Arapça me’ẕûnen ‘izinli olarak’, me’ẕûnîn ‘mezunlar’ karşılığındadır.