Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mıh

11 Ağustos 2021

     Çivi. Farsça mîḫ (=çivi) sözcüğünden. Kürtçede mıḥ şekliyle mevcuttur. Kürtçeden Türkçeye intikal etmiş olması uygundur. Türkçe hem nalına hem mıhına sözü ‘ikircikli davranma’yı belirtiyor. Ermenice mekh, Azerice ve Özbekçe mıḥ, Kırgızca mık, Uygurca mıḳ. Bkz. Çarmıh.