Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mihaniki

3 Şubat 2024

     Alışkanlığın verdiği kolaylıkla ya da kasların gücüyle yapılan iş veya hareket. Arapça miḫānikî (=makine gibi) sözcüğünden. Bu sözcük Arapçaya Yunanca miḥaniki (=makine ustalığı) sözcüğünden aktarılmıştır. Yunanca miḥani (=makine, motor) sözcüğüne dayanıyor. Eski Yunanca miḥané (=makine, araç, düzenek) ve miḥanikós (=hünerli, usta, mahir) sözcükleriyle bağlantılıdır. Latincede mechanicus şekliyle kullanılmıştır.