Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mihman

18 Ağustos 2021

     Misafir. Farsça mihmān (=misafir) sözünden. Kürtçe mivan (=misafir) ve odê mivanan (=misafirler odası) sözleri biliniyor. Kürtçede meyvan, mêvan ve mehvan gibi birçok şeklin kullanıldığı görülmektedir. Deylemice/Zazaca meyman (=misafir) sözü Türkçeye yakın bir kısım dillere de intikal etmiştir. Bu bağlamda, Kazakça ve Kırgızcada ‘misafir’ karşılığında meyman deniliyor. Uygurca ve Özbekçe mehman, Türkmence mihmān şekliyle ifade edilmektedir. Farsçada mihman-dār (=misafir ağırlayan), mihman-ḫāne (=misafirhane) ve mihman-perver (=misafir seven) gibi sözler de biliniyor. “Gâhi gündüz gâhi gece / Mihmanın olayım senin” (Seyfullah).