Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mihr

4 Mayıs 2024

     Geleneklere özgü olarak evlenirken erkeğin kadına verdiği mal veya para, nikâh bedeli. Aynı karşılıktaki Arapça mehr sözcüğünden. Pehlevice mihr (=sevgi; muhabbet, arkadaşlık, dostluk; sözleşme, anlaşma, kontrat; Güneş) sözcüğünden Arapçaya intikal etmiştir. Avestaca mithra (=sözleşme) ve Eski Farsça mithrá (=arkadaş, dost, ahbap) sözcüklerine dayanmaktadır. Bu sözcükler Sanskritçe mitra (=dost, arkadaş; tanrı Mitra) sözcüğüyle aynı köktendir. Orta Çağ Kıpçakçasında mehr (=kadına erkek tarafından verilen nikâh bedeli) sözcüğü kullanılmıştır. Bu sözcükle bağlantılı olarak Farsça mihr (=sevgi) sözcüğü Orta Çağ Kıpçakçasına geçerek bu dilde mihir (=sevgi) biçimini almıştır. Aynı dildeki mihr (=sevgi, muhabbet) sözcüğü de aynı köktendir. Kürtçe mehr (=nikâh, bağ) sözcüğü Pehlevice mihr sözcüğüyle bağlantılıdır.