Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mikail

26 Nisan 2024

     Üç büyük dinsel inanca göre Tanrı adına koruyuculuk üstlenen görevli. Musevilikten diğer dinlere aktarılmıştır. İbranice mika’ēl (=Tanrı gibisinden ya da Tanrı benzerinden) sözünden kaynaklanmıştır. İbranice mi (=-den, -dan), El (=Tanrı) ve Eski İbranice ka/Yeni İbranice ke (=gibi, yaklaşık) sözcüklerine dayanmaktadır. Mika’ēl adı Tanrı gibi koruyucu olmasından dolayı ‘Tanrı gibisinden, Tanrı benzerinden’ ya da daha açık bir deyişle ‘Tanrısal’ karşılığında ifade edilmiştir. İngilizce ve Almanca Michael, Fransızca Michel veya Michaël, Rusça Mihail, Yunanca Miḥail, İtalyanca Michele, İspanyolca Miguel, Máicol veya Misel, Portekizce Miguel, Maicol veya Maicon, Hollandaca Michiel, Michaël veya Michel, Kürtçe Mıkail şekliyle şahıs adı olarak görülmektedir. Orta Doğu Hıristiyanlarında görülen Mişel adı da aynı köktendir. İngilizcede kullanılan Mike, Mick, Mickel, Mickey ve Mickie şahıs adları İbranice mika’ēl adıyla bağlantılıdır. Türkçede Mikail erkek şahıs adlarındandır.