Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Minare

28 Ağustos 2021

     Camilerde ezan okunan yüksek kule. Arapça menâre (=ışık saçan yer) sözünden kaynaklanmıştır. Akadca nūrum (=ışık) sözcüğünden kaynaklanıyor. Minare benzeri kuleler, Zerdüştilerin haberleşmek için ateş yaktıkları kulelerdir. İslam dünyasında önceleri minareler yoktu. Camilerin üzeri düz bir köy damından ibaretti.  Tarihte Babil kulesi gibi yapılardan ve Zerdüştiliğin ateş kulelerinden esinlenilerek minare yapımı yaygınlaşmıştır.