Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder

4 Aralık 2020

     İçi yumuşak bir maddeyle doldurularak dikilip üzerinde oturulan şilte. Türkçe minder, Yunanca mıntéri, Kürtçe mînder, Deylemice minder, Gürcüce minderi, Tatarca ve Başkırtça mender, Sırpça ve Rusça minteri, Bulgarca minder şekliyle ifade ediliyor. Kimi dilciler minder sözündeki min ön hecesini Orta Çağda Türkçede mevcut olan min (=binmek) kelimesiyle ilişkilendirmektedirler. Oysa, söz konusu devirde Türkçede minder diye bir sözün kullanılmamış olması bu varsayımı suya düşürmektedir. Eski Farsça ile Pehlevicede de bu kelimeyle karşılaşmadım. Kaşgarlı Mahmud, yazmış olduğu Türkçe sözlüğünde mün (=binmek), mündür (=bindirmek) ve münderü (=ipekle süslenmiş gelin odası) kelimelerine yer vermiş. Azeriler ‘minder’e döşekçe, Kazaklar yumsak töseniş, oturuç castık, Özbekler ve Türkmenler körpece diye belirtiyorlar. Minder sözü Kürtçe bın (=alt) ve der (=yer) sözlerine istinaden bınder (= alt yer, altlık) gibi bir sözden dönüşmüş de olabilir. Bununla birlikte, elde somut veriler olmadıkça bu varsayımdan da emin değilim. Öyle anlaşılıyor ki, minder sözü etrafındaki sisler bir süre daha devam edecek.