Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Miraç

28 Mayıs 2020

     Göğe çıkış.  Dinsel inançlara göre, Hz. Muhammed’in göğe çıkıp Cebrail ile yaptığı görüşmeye işaret ediliyor. Miraç, İslamdan önceki birçok dinde mevcut olan bir inanış şeklidir. Buna göre, dinsel önderlere uluhiyet atfedilmesi için bu nevi iddialar ortaya atılmıştır. Miraç kelimesi Habeşçeden Arapçaya geçmiştir. Habeşçede ‘merdiven’ karşılığında biliniyordu. Aynı karşılıkta, İbranicede madregot (=merdiven) sözü kullanılıyor. Arapçada darag ve Svahilice madaraja kelimeleri de ‘merdiven’ demektir. Sumerlilerin ĝeš-mah (=yüksek ağaç) dedikleri merdiven Akadlılarca merditum olarak dile getiriliyordu. Miraca inanmak, dinlerin şartlarından biri değildir. Mirâc sözü Arapça urûc (=yükselmek, yukarı çıkmak) kelimesiyle ilişkilendirilmektedir. Mirâc (=merdiven) sözünün Arapçada çoğul şekli meâric (=basamaklar) olarak kabul edilmektedir. Mirac gecesi doğan çocuklara Mirac adı verilmiştir. Miraç kandili, bu geceyle ilgili kandile denilmiştir.