Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirahur

7 Ocak 2020

     Osmanlı devletinde bir statü adı. Farsça Mir-i ahur (=ahır beyi),  mirahur şekline bürünmüştür. Farsça ahur sözüne dayanılarak mirahur denilmiştir. Farsça mîr sözünün Arapça amîr (> emir) sözünden dönüştüğü sanılmaktadır. Farslar ve Kürtler kimi sesli harfle başlayan sözlerin başındaki sesli harfi düşürerek telaffuz etmektedirler. Ahmed’in Hamed şeklinde telaffuzu gibi. Bu bağlamda, Arapçadaki amîr sözü, Farsçada mîr şeklinde ifade edilmiştir. Oysa, Türkçe konuşan boylar, sessiz ile başlayan kimi sözlere sesli harf eklemektedirler: Recep> i-recep, radyo>i-radyo örneklerinde olduğu üzere. Mirahurluk statüsünün Osmanlıdan önce de var olduğu görülmektedir. Osmanlı devletinde Mirahur-i evvel, sarayın develerine, katırlarına ve atlarına bakan amir idi. Mirahur-i sânî ise at arabaları bakıcılarının amiri diye biliniyordu. Bir kısım cadde ve sokak adlarında karşılaştığımız imrahor adı da mirahor (<mirahur) adının farklı telaffuzundan kaynaklanmıştır.