Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Miras

18 Ağustos 2021

     Ölen yakınlarından kalan mal, mülk, para vb. Arapça mîrās sözünden. Arapça verāset ve irs kelimeleriyle bağlantılıdır. Arapça mîrās sözüne Farsça -ḥar veya -ḥor son ekleri ilave edilerek ‘miras yedi’ karşılığında mîrās-ḥar veya mîrās-ḥor kelimeleri telaffuz edilmiştir. Kürtçe mêras, Özbekçe meras, Uygurca, Tatarca Türkmence, Başkırtça ve Azerice miras, Kazakça miyras ve Kırgızca muras.