Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mirliva

5 Haziran 2024

     Tugay beyi, tugay komutanı, tuğgeneral. Mîrlivā (<mîr-i livā) sözü Farsça mîr (=bey) ve Arapça livā’ (=askeri birlik) sözcüklerinden türetilmiştir. Osmanlı toplumunda iki alaydan oluşan askeri birliğe ve bu askeri birliğin komutanına Livā denilmiştir. Söz konusu askeri birlik bugünkü tugay düzeyindedir. Livā adıyla bilinen komutanlara resmi kayıtlarda yaygın olarak Mîrilivā denilmiştir. Miralay (=alay beyi) terfi edince Livā veya Mîrilivā (>mirliva), Livā veya Mirliva terfi edince Ferik denilmiştir. Livā’lar veya Mîrlivā’lar Paşa adıyla biliniyorlar.