Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mısır

20 Mayıs 2023

    MISIR (I) Buğdaygillerden bir çeşit tahıl. Amerika’dan getirilen bu tahıl, Mısır ülkesiyle ilişkilendirildiğinden mısır adıyla anılagelmiştir. Osmanlı ülkesine Suriye yoluyla Mısır’dan getirilen bu tahıla Mısır buğdayı veya Mısır darısı denilmiştir. Zamanla sadece mısır sözcüğü kullanılmıştır.

     MISIR (II)    Kuzey Doğu Afrika’da bir ülke adı. Arapça miṣr  (=şehir, ülke) sözcüğünden kaynaklanmıştır.