Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mışmış

26 Ağustos 2021

     Kimi yörelerde kayısıya verilen ad. Arapça mişmiş (=kayısı) sözünden. Arapçaya İbranice mişmeş (=kayısı) kelimesinden aktarılmıştır. Bununla birlikte Arapça mışmış şekliyle ‘zerdali ve erik’ karşılığında telaffuz edilmiştir. “Bahçede mışmış / Sararıp yere düşmüş”. Bkz. Kayısı.