Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mısra

20 Mayıs 2023

     Dize, satır. Arapça miṣrāʿ (=kapı kanadı; bir beytin yarısı, manzum metnin satırlarından her biri) sözünden.