Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Misvak

31 Mayıs 2021

     Kuzey Afrika, İran ve Hindistan’da yetişen dikensiz küçük bir ağaç (Salvadora persica). Bu ağacın ucu dövülerek fırça şekline getirilen ve diş temizliğinde kullanılan çubuğu. Aynı karşılıktaki Arapça misvāk kelimesinden alınmıştır. Arapça misvāk, sevk kökünden türetilmiştir. Misvāk’ın çoğulu mesāvîk şeklindedir. Orta Çağda bugünkü diş fırçaları mevcut değildi. Bir tür İran ağacı denilen misvak kullanılarak diş temizleniyor veya parlatılıyordu. Araplar İslam öncesi dönemde bu ağacın dalını diş fırçası yerine kullanıyorlardı. Arkeolojik kazılarda bulunan bir diş üzerinde yapılan incelemelerde ‘misvak‘ın İsa’dan önceki dönemde de kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca İslam öncesinde Araplar “hülle” denilen bir bitkinin dallarını kürdan yerine kullanmışlar.