Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Misyoner

20 Temmuz 2021

     Özel görevli. Fransızca missionnaire (misyoner: ‘özel görevli’) sözünden. Herhangi bir faaliyeti icra etmek için özel olarak görevlendirilmiş kimse. Latince missio (=gönderilme) sözcüğüne istinaden aynı dilde missionarius (=görevli kimse) sözüne dayanmaktadır. Gelişmiş Hıristiyan Batı ülkelerinin dinlerini egemen oldukları topraklara yaymak için XVI. yüzyılda yaygın olarak kullanılan bir terimdir misyonerlik. Bkz. Misyon.