Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mitil

11 Mayıs 2023

     İçine pamuk, yün vb. doldurulan beyaz yorgan veya yastık yüzü; üzerine çarşaf geçirilmeyen iki yüzü beyaz yorgan. Ermenice mt’il (=yatak örtüsü, yorgan) sözcüğünden Türkçeye intikal etmiştir. Farsça mitil Türkçe üzerinden alınmış olabilir. Kürtçede mitêl veya mirtêl şekilleriyle kullanılıyor. Yunanca strōmatothiki (=mitil, katmanlı kılıf) sözü biliniyor. Azericede de mitil şekli ifade ediliyor. Aynı karşılıkta Anadolu’nun farklı yörelerinde mıtêl ve mitel biçimleri de dile getirilmektedir.