Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mitral

27 Nisan 2024

     Kalpte sol karıncık ile sol kulakçık arasındaki iki parçadan oluşan kapakçık. Fransızca mitral (=kalpte bir kapakçık) sözcüğünden. Orta Çağ Fransızcasında mitre (=piskopos sarığı), Latince mitra aracılığıyla Eski Yunanca mitra (=kafa bandı, sarık, türban) sözcüğüne dayandığı belirleniyor. Hint-Avrupa Dillerindeki mei- (=bağlamak, iliştirmek) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Sanskritçe mitra (=arkadaş, dostluk) ve Eski Farsça Mithra (=Tanrı adı) sözcük ve adıyla ilişkilidir. Mitral sözcüğü Eski Yunanca mitra sözcüğüne isimden izafet sıfatı türeten -al ekiyle türetilmiştir.