Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Miyase

15 Kasım 2022

     Nasipli, kısmetli, kolaylığa sahip olan. Arapça yüsr (=kolaylık, rahat; zenginlik) sözcüğünden türetilen müyesser (=kolay gelen, rast gelen) sözünün farklı telaffuz ediliş şekli olduğu sanılıyor. Kadın şahıs adlarından olan Miyase ‘bahtlı, talihli’ karşılığında bilinmektedir.