Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mizaç

18 Ağustos 2021

     Huy, tabiat, karakter, yaradılış. Arapça mizāc (=huy, tabiat) sözünden. Bu söz Arapça mezc (=karıştırma, katma) kelimesinden türetilmiştir. Mizaç, insanın birden çok özelliklerinin komplike bir bütünlüğüdür. Arapça mezcî ‘katıp karıştırmakla ilgili’, mezcen ‘karıştırarak, karıştırmak suretiyle’dir. Kürtçe ve Özbekçe mizaç, Uygurca mücaz.