Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mizanpaj

10 Aralık 2023

     Sayfa düzeni, sayfalama. Fransızca mise en page (=sayfa düzeni) sözünden. Fransızca page (paj: ‘sayfa’) ve mise (miz: ‘koyma, konma’) sözcüklerine dayanıyor. Mise sözcüğü Fransızca mettre (=koymak) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Latince mittere (=bırakmak, koyuvermek, göndermek) yüklemine dayanmaktadır. Latince missus (=gönderme) sözcüğü de aynı köktendir.