Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mizansen

25 Temmuz 2021

     Bir tiyatro eserini sahneye koyma; mecazen bir şeyi, bir durumu olduğundan değişik göstermek maksadıyla hazırlanan düzen. Fransızca mise en scène (=sahneye koyma, sahneleme) sözünden geliyor. Fransızca mise (=koyma; kumarda sürülen para) ve scéne (=sahne) sözcüklerinden oluşmaktadır. Fransızca mise sözcüğü aynı dildeki miser (=[kumarda] para sürmek) fiiliyle bağlantılıdır. Fransızca scène kelimesinin kökeni için bkz. Sahne.