Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mobil

24 Ocak 2022

     Hareketli, taşınabilir. Fransızca mobile (mobil: ‘hareketli, devingen’) sözcüğünden. Fransızca mobilier (=taşınır, menkul) sözüyle bağlantılıdır. Latince mobiliaria (=taşınır eşya) kelimesine dayanmaktadır. Latince mobilis (=hareket eden, kımıldayan) kelimesinden kaynaklanmıştır. Bkz. Mobilya.