Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mobilya

28 Ağustos 2021

     Oturulan mekânları döşemek ve düzenlemek için kullanılan masa, sandalye, koltuk ve büfe gibi taşınabilir eşya, möble. İtalyanca mobilia (=mobilya) kelimesinden. Fransızca mobilier (=taşınabilir eşya) sözü de aynı köktendir. Latince mobiliaria (=taşınır eşya) sözü Latince mobilis (=hareket edebilen, kımıldayan) ile bağlantılıdır. Fransızca meuble (möbl: ‘mobilya’) ve meublé (möble: ‘mobilyalı’) sözleri İtalyanca mobilia kelimesine dayanıyor.