Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Moda

8 Ocak 2021

     Değişiklik arzusuyla toplum hayatında yer eden geçici yenilikler. İtalyanca moda (=şekil, yenilik) sözünden alınmıştır. VI. yüzyıldan sonra Latince muto (=değişmek, değiştirmek, yenilemek, yenilenmek) sözü kullanılmaya başlandı. Önce giyinme ve kuşanma alanında kendini gösteren bu akım, X. yüzyıldan sonra felsefe ve din alanlarında belirdi. Latince muto sözü, aynı dilde movēre (=değiştirmek, yenilemek) yüklemiyle ilişkilidir. Latince mōtus (=devinim, hareket, değişiklik, coşku) ve mōto (=devinim, hareket, hareketlilik)  kelimeleri de aynı kökten türetilmişti.

     Yunanca móda; Fransızca, İngilizce ve Kürtçe mode, Almanca Mode, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Hırvatça ve Gürcüce moda sözleri aynı karşılıkta ifade ediliyor. İtalyanca modo (=tarz, şekil, davranış) kelimesi Latince modo veya modus (=miktar, ölçü, yol, yöntem, tarz) sözüyle bağlantılı olabilir. Fransızcadaki moderne (modern: ‘çağdaş, ilerici, yeni’) kelimesi de yukarıda altı çizili sözlerle bağlantılıdır.