Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda

8 Ocak 2021

     Değişiklik arzusuyla toplum hayatında yer eden geçici yenilikler. İtalyanca moda (=şekil, yenilik) sözünden alınmıştır. VI. yüzyıldan sonra Latince muto (=değişmek, değiştirmek, yenilemek, yenilenmek) sözü kullanılmaya başlandı. Önce giyinme ve kuşanma alanında kendini gösteren bu akım, X. yüzyıldan sonra felsefe ve din alanlarında belirdi. Latince muto sözü, aynı dilde movēre (=değiştirmek, yenilemek) yüklemiyle ilişkilidir. Latince mōtus (=devinim, hareket, değişiklik, coşku) ve mōto (=devinim, hareket, hareketlilik)  kelimeleri de aynı kökten türetilmişti.

     Yunanca móda; Fransızca, İngilizce ve Kürtçe mode, Almanca Mode, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Hırvatça ve Gürcüce moda sözleri aynı karşılıkta ifade ediliyor. İtalyanca modo (=tarz, şekil, davranış) kelimesi Latince modo veya modus (=miktar, ölçü, yol, yöntem, tarz) sözüyle bağlantılı olabilir. Fransızcadaki moderne (modern: ‘çağdaş, ilerici, yeni’) kelimesi de yukarıda altı çizili sözlerle bağlantılıdır.