Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Model

26 Aralık 2022

     Biçim, şekil, örnek, numune. Fransızca modèle (model: ‘örnek’) sözünden intikal etmiştir. Fransızca modeler (=bir şeyin örneğini yapmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı karşılıktaki İtalyanca modella sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcük İtalyancada modello şekliyle dde ifade edilmiştir. Aynı kökten İtalyanca modellare ‘şekil vermek’tir. Vulgar Latincede modellus (=örnek, numune) sözü aynı dildeki ‘ölçü’ karşılığındaki modus veya modulus sözcüklerinden kaynaklanmaktadır. Latince modulāri ‘ritmik olarak ölçmek’ diye bilinmektedir. İngilizce ve Romence model, Almanca Modell, İtalyanca modello veya modella, İspanyolca ve Portekizce modelo, Rusça model’, İsveççe ve Norveççe modell.