Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern

19 Kasım 2021

     Yeni, çağdaş, ilerici, yenici. XV. yüzyıldan bu yana telaffuz edilen Fransızca moderne (=yeni, çağdaş) sözünden. Geç Latincede modernus şekliyle bulunuyordu. Aynı sözle bağlantılı olarak Fransızca moderniser (=yenileştirmek, çağdaşlaştırmak), modernizm (=yenilikçilik, ilericilik), modernisation (=yenileştirme, yenileşme), modernist (=yenilikçi, ilerici) sözleri de kullanılıyor. Fransızca mode (=moda) sözüne istinat etmektedir. Latince modo (=hemen şimdi, tam şimdi) kelimesiyle müşterek etimolojik temele dayanmaktadır. XX. yüzyılın ortalarından itibaren post-modern (=yenilik sonrası) sözü yaygın kullanıma sahiptir. Latince post ‘sonra, sonrası’ demektir. Modern sözcüğüne dair ayrıntılar için bkz. Moda.