Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mola

25 Mayıs 2020

     Yolculuk veya yürüyüş esnasında dinlenmek için verilen ara. Duraksama. İtalyanca mollare (=bırakmak, yavaşlamak, vaz geçmek; duraksamak, gevşemek) sözüne istinat etmektedir. İtalyanca molo (=dalgakıran; dalgayı durduran) sözü Fransızcada môle şekliyle yer almaktadır. İtalyanca molle (=gevşek, esnek, duraksamış), mollegio (=esneklik) sözlerinin Latince molliō veya mollire (=yatıştırmak, hafifletmek, gevşetmek; duraklatmak) ile bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Fransızca mollir (=gevşemek, yatışmak, azalmak, yumuşamak), molles (=yumuşak) ve mollesser (=gevşeklik, yumuşaklık); İngilizce mollfy (=yatıştırmak), Yunanca malakos (=yumuşak, gevşek), Romence moale (=gevşek) aynı karşılıkta birbiriyle ilişkilidir. Fransızca mou, mol ve molle sözleri ‘gevşek, esnek, duraksamış, durgun, etkisiz, zayıf, cansız, ölü’ ve benzer karşılıklar içermektedir. Yapay dil olan Esperanto Dilinde mola (=gevşek, yumuşak, esnek) olarak yer etmiştir.