Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Moloz

21 Eylül 2020

     Yapı döküntüsü, inşaat artığı, kireç ve toprakla karışık kesekler, kırıntılar. Mecazen değersiz ve işe yaramaz kimse. Yunanca mólos (=yığıntı, döküntü), Latince mōlēs (=yığın, kütle, küme, külçe) ve mol/a (=değirmen taşı) sözleriyle ilişkilidir. Latince mol/ō (=öğütmek) sözü de aynı kökle ilişkili olabilir. Moloz sözünün Eski Yunanca mylas (=değirmen taşı, büyük taş parçası, kaya) kelimesiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Rumca mōlos sözünden Türkçeye aktarılmıştır. Rumencede de moloz sözü kullanılıyor. Türkçeye yakın dillerde ‘moloz’ karşılığında çağıl, şağıl, şäğal gibi sözler kullanılıyor. Kürtçe mole (=sıva, sıva maddesi) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Ancak, aynı dilde moloz kelimesi aynı karşılıkta telaffuz ediliyor.