Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Monarşi

14 Ocak 2023

     Devletin tek kişi tarafından yönetildiği siyasal sistem. Bu sistemde genellikle miras yoluyla yönetim kişiden kişiye devreder. Fransızca monarchie (monarşi: ‘Bir hükümdarın egemen olduğu yönetim şekli’) sözünden. Eski Yunanca monarḥeia (=tek kişinin egemenliği, krallık) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca mónos (=tek, bir) ve arḥḗ (=lider, başkan, reis) sözcüklerinden türetilmiştir. Sondaki altı çizili sözcük Eski Yunanca arḥós/arḥón (=şef, önder) sözüyle aynı köktendir. Aynı dilde árḥō (=hüküm sürmek, yönetmek) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce monarchy, Almanca Monarchie, İtalyanca monarchia, İspanyolca ve Portekizce monarquia,  Romence monarhie, Rusça monarkhiya, Flemenkçe monarchie, İsveççe monarki.