Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Monopol

18 Mart 2022

     Tekel, inhisar. Fransızca monopole (=tekel; yalnız birine özgü şey) sözünden. Aynı kökten Fransızca monopoliser (=tekelleştirmek, kendi tekeline almak) sözü kullanılıyor. Bu bağlamda Fransızca monopolisme (monopolizm) ‘tekelcilik’ olarak biliniyor. Latince monopolium (=bir malın ticaretinin münhasır kontrolü)  aracılığıyla Yunanca monopólion (=münhasır satış hakkı) kelimesinden alıntıdır. Eski Yunanca mónos (=tek) ve pōléō (=satmak; kaçakçılık yapmak) sözlerinden kaynaklanmıştır. Bu sözdeki -ion son eki Eski Yunancada küçültme ekidir. Monopol sözünün -pol son eki Hint-Avrupa Dillerindeki pel (=satmak) köküne istinat eden aynı karşılıktaki Yunanca puláo sözüyle ilişkilidir. İngilizce ve Flemenkçe monopoly, Almanca Monopol, İtalyanca ve İspanyolca monopolio, Portekizce monopólio, Romence, İsveççe ve Norveççe monopol, Rusça monopoliya.