Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Montafon

23 Eylül 2021

     İsviçre esmerinin melezlenmesiyle elde edilen sığır soyu. Avusturya’daki Montafon vadisinin adıyla ilişkili olabilir. Yüksek dağların arasındaki bu vadide yaygın olarak sığır sürüleri bulunuyor. Bu yörede sığır şenlikleri düzenlenmektedir. Yörenin montafon adı yerel dillerdeki muntafu veya muntafun sözüyle ilişkili sanılmaktadır. Bununla birlikte yüksek dağlarla çevrili bir vadi yeri olması nedeniyle Fransızca mont (=dağ) ve pont (=geçit, köprü)sözleriyle  kökensel bir münasebetin olması mümkündür.