Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Moral

5 Ocak 2021

     Bir insanın manevi gücü, maneviyat. Fransızca moral (=manevi) kelimesinden alınmıştır. Fransızca moral, Latince mōrālis (=ahlak ve maneviyata ilişkin) sözüne dayanmaktadır. Moralis sözü ilk kez, Romalı bilgin Marcus Tullius Cicero’nun İÖ. 45 yılında yazdığı “De Fato” adlı eserinde geçmektedir. “De Fato”, ‘kader, alınyazısı’ ile ilgilidir. Latincedeki moralis sözünün kaynağı Eski Yunancada mevcuttur. Eski Yunanca móros (=kader, alınyazısı, kötü kader, ölüm) sözüyle bağlantılıdır. Latinceye giren moral kelimesinin yerinde Latince fātum (= kader, yazgı, kehanet, kör talih, ölüm) sözü kullanılıyordu. Yeni Yunancada moria (=alınyazısı, baht, kader) sözü bulunmaktadır. Yunanca mores (=töreler, örfler, ādetler) sözüyle kelimesiyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Bu dilde törelere uygun davranışlara moralis deniliyor. Moral sözü birçok dile intikal etmiştir. İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Katalanca, Rusça ve Kürtçe moral, İtalyanca morale, İsveççe moralisk, Flemenkçe moreel, Almanca Moral, Sırpça ve Hırvatça moralni, Bulgarca moralen, Romence morală sözleri telaffuz ediliyor.