Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

More

20 Şubat 2021

     Balkan ağızlarında bir hitap sözü. Eski Yunanca mōrós (=talih, baht, kader; talihsizlik, baht-ı karalık, kötü kader; saf, budala, akılsız) sözünden kalmadır. Zamanla Yunancada more şekliyle seslendirilmiştir. Rumcada da günübirlik kullanılıyordu. Yerine göre yakın farklı içerikte söylenmiştir. “Ey baht-ı karam”, “benim saf yakınım”, “ey budala”, “ey saf insan”, “talihsiz kardeşim” gibi karşılıklarda dile getirilmektedir. Mübadeleyle Ege Bölgesine yerleştirilen Balkan asıllı ahali tarafından “more” hitabı yaygın kullanılıyor. Ayrıca, more hitabı Rumcada ‘çocuk’ karşılığında da telaffuz ediliyor. More, Arnavutlarda da yaygın bir kullanıma sahiptir.

     More sözünün Rumcada farklı şekillere bürünerek telaffuz edildiği görülüyor: mbre, bre, vre gibi. Balkanlardaki bre şeklini Kürtlerde ‘kardeş’ karşılığındaki bra veya brê ile karıştırmamak gerekir. Günümüzde yerel Yunan ağızlarında bre şeklinin kullanıldığı belirleniyor. Mahalli Yunanca konuşmalarda bre (=yahu, hey, ayol) şekli dile getirilmektedir. Bir kısım yerel ağızlar dışında resmi Yunancada more, bre, be gibi sesleniş veya hitap sözlerinin pek de kullanılmadığı belirleniyor.