Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Morfin

4 Şubat 2022

     Afyon bitkisinde yüzde on oranında bulunan uyuşturucu bir madde. Fransızca morphine (=morfin) sözünden. 1828 yılında Fransızca morphine sözüne karşılık 1816’da Almanca Morphin sözü kullanılmıştır. Alman eczacı Friedrich Sertürner (1783-1840) Latince Morpheus (=düşlerin Tanrısı) adına atfen söz konusu kelimeyi kullanmıştır. Eski Yunanca morphē (=biçim, şekil; biçimli; güzel görünüşlü) kelimesine dayanmaktadır. Morphō, Afrodit’in Sparta’daki sıfatı olarak bilinmektedir. İtalyanca, İspanyolca, Katalanca, Portekizce morfina, Romence morfină, Flemenkçe morfine, İsveççe, Norveççe, Kürtçe, Ermenice morfin, Gürcüce morpini.