Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Moron

29 Mayıs 2023

   

     Hafif zihinsel engelli kimse. İngilizce moron (=kısmen zihinsel engelli, aptal) sözcüğünden. Bu sözcük 1910 yılında Amerikalı psikolog Henry Herbert Goddart tarafından zihinsel açıdan ‘durgun’ karşılığında kullanılmıştır. Goddart bu sözcüğü Eski Yunanca mṓros (=aptal, budala; alışılmamış, sersemlemiş) sözcüğüne dayanarak ifade etmiştir. Eski Yunancada bu sözcüğün mṓrón varyantı biliniyor. Etimolojik açıdan Kürtçe mırûz (=asık surat) sözcüğü de aynı kökten olabilir. Latince mōrus (=budala, akılsız, ahmak) sözcüğü Eski Yunancadan alınmadır.