Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Moruk

6 Haziran 2020

     Türk argosunda ‘yaşlı veya ihtiyar’ karşılığında bilinmektedir. Ermenice moruk (=sakal) kelimesinden alınmıştır. Ermenice moruk sözünün ‘ölümlü’ karşılığında sakallı kimseler için kullanıldığı görüşündeyim. Yaşlanan kimseler acizliğinden olsa gerek sakal tıraşı olmaya üşeniyorlardı. Bu nedenle, daha çok yaşlı kimseler sakallı oluyordu. Ermenilerin ‘sakal’a moruk demelerinin nedeni de budur. Ermenice moruk (<moruḥ: ‘ölümlü’), çoruḥ (=sulu, sulak; dereli, ırmaklı) ve benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Eski Hint Dili olan Sanskritçe mr (=ölmek) kök sözcüğüne istinaden, Latince mori veya morior (=ölmek, kuvvetten düşmek, solmak) sözleriyle diğer Batı Dillerine yayılmıştır. İspanyolca ve Katalanca morir, Fransızca mourir, Korsikaca mori, Portekizce morrer, İtalyanca morire, Galiçya Dilinde morrer sözleri ‘ölmek’ karşılığında kullanılmaktadır.

     Sanskritçe mr (=ölmek) köküyle bağlantılı olarak Kürtçe mırın, Ermenice merrnel, Hintçe marana ve Sindhice merin sözleri de diğer bir kısım Hint-Avrupa Dillerinde olduğu üzere ‘ölmek’ karşılığında biliniyor. Bu açıdan bakılınca, Türkçedeki morarmak kelimesi ‘ölmek’le ilişkili olan mr, mor gibi kök sözcüklerden kaynaklanmış olmalıdır.