Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mozaik

5 Ağustos 2021

     Çeşitli renklerde küçük mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının çimentoda yanyana getirilmesiyle yapılan süs veya resim; çimento içine konulan küçük mermer parçalarının her biri; çeşitli çiçek ve yaprakların bezediği bahçe bölümü. Fransızca mosaïque (mozaik: ‘mozaik; çeşitli konu ve parçalardan oluşmuş yapıt’) sözünden. İtalyanca mosaico (=mozaik) sözüyle bağlantılıdır. Aynı söz Latincede musaicus şekliyle bulunuyordu. Bu kelimenin Latince Mūsae (=esin veren tanrıça) ile ilişkisi görülmektedir. Eski Fransızca mosaicq (=sert malzemeden kakma iş kalıpları yapma süreci) şekli kullanılıyordu. Ortaçağ Latincesinde musaicum ‘ilham perilerinin işi, mozaik işi’ karşılığındaydı. Ortaçağ mozaikleri ilham perilerine ithaf edilmiştir. XVII. yüzyılda mozaik sözü ‘Musa’ya ait’ karşılığıyla dile getirilmiştir. Aynı kökten Yunancada moseion şekli biliniyordu. İngilizce mosaic, Almanca Mosaik, Portekizce ve İspanyolca mosaico, Yunanca mosaïkó, Latince mosaic, Flemenkçe mozaïek, İsveççe mozaik.