Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mübalağa

31 Mart 2023

     Abartı, abartma, bir şeyi gereğinden fazla göstermek; bir iş veya davranışta aşırıya kaçma; bir fikir ya da duyguyu abartarak açıklama. Arapça  mubālaġa (=abartı)  sözünden. Bu söz Arapça bülûğ (=erginliğe erişme) sözüyle bağlantılıdır.