Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mücerret

1 Temmuz 2024

     Tecrit edilmiş, soyulmuş, soyutlanmış, katışık ve karışık olmayan, yalın ve soyut; önceleri ‘bekâr’ karşılığında. Arapça mucerred (=soyulmuş veya soyutlanmış) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki cerd (=kılıfından soyma, çıplak hale getirme; otsuz ve ağaçsız olan şey) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça tecrîd (=soyma, soyulma; ayırma, ayrı tutma) sözcüğü de aynı köktendir.