Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müdafaa

27 Mayıs 2021

     Koruma, korunma, savunma. Arapça def (=savma, savulma, öteye itme, giderme, ortadan kaldırma) kök sözcüğüne dayanılarak mudāfa’a (=def’etme, koruma, korunma, savunma, karşı durma veya karşı koyma) kelimesinden gelmektedir. Müdāfaa-i hukuk, ‘hak veya hukuk savunulması, insan haklarına riayet’, müdāfaa-i meşrūa ‘cana ve mala karşı yapılan saldırıları durdurma’, müdāfaa-i nefs ‘nefsi müdafaa, kendini koruma veya savunma’ diye biliniyor. Aynı kökten türetilmiş olan müdāfi ‘def eden, savunan, koruyan’ karşılığındadır.