Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müdür

17 Haziran 2021

     İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör. Arapça mudîr (=idare eden, çeviren, bakan) sözünden. Arapça mudîr kelimesi aynı dildeki devr (=dönme, aktarma, nakil) sözcüğüne dayanmaktadır. Arapça mudîr sözünün çoğulu mudîrān’dır. Mudîr’in müennes şeklinin mudîre olduğu görülüyor. Arapçada mudîre ‘kadın idareci’ karşılığındadır. Arapça mudîriyyet (=müdürlük) sözü de biliniyor. Benzer bir kelime olan Arapçadaki mudirr (=idrar veren) sözüyle karıştırılmamalıdır. Kürtçe mıdur, Tacikçe ve Peştuca mudir, Uygurca mudir, Türkmence müdir, Tatarca mödir, Özbekçe müdir, Başkırtça mödir ve Azerice müdir diye ifade ediliyor.