Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Müfrit

4 Mart 2022

     Bir şeyi gereğinden fazla yapan, aşırıya kaçan kimse. Arapça ifrāṭ (=aşırı gitme)  sözünden türetilen mufriṭ (=aşırıya kaçan kimse) kelimesinden alıntıdır. Bu sözlerin kökeni Arapça fart (=aşırı, aşkın, aşırılık) sözcüğü bulunmaktadır.